Pożegnanie Wakacji 2021

W dniu 14 stycznia 2023 r. w Choroszczy odbył się egzamin na stopnie uczniowskie dla dzieci trenujących w Naszym klubie. Do egzaminu przystąpiły 34 osoby. Wszyscy uczestnicy pozytywnie przeszli test. Egzamin prowadził Sensei Dawid Kiszycki 3 dan.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom nowych stopni w Oyama Karate!

OSU!

Nowe stopnie Oyama Karate 
Naszym klubie!

IV Mikołajkowy Test Sprawności Fizycznej

31 sierpnia 2021 r. dzięki uprzejmości Pana Wojtka Jastrzębskiego Dyrektora M-GCKiS, Klub Sportowy Randori miał możliwość zaprezentować się na rodzinnym pikniku Pożegnanie Wakacji w Chroszczy organizowanym przez Pana Burmistrza.
Przeprowadziliśmy otwarty trening karate do którego miały możliwość dołączyć osoby zainteresowane. Pogoda dopisała, miła atmosfera do tego świetna organizacja oraz uśmiech na twarzach dzieci. Lepiej być nie mogło.
Klub Sportowy Randori Serdecznie zaprasza na treningi Oyama Karate w nowym sezonie!
 
Z poważaniem,
 
Prezes Zarządu
Dawid Kiszycki

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OYAMA PFK

Dnia 11.09.2021 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Turku odbyło się Ogólnopolskie Seminarium OYAMA Polskiej Federacji Karate dla kandydatów do udziału w egzaminie mistrzowskim Kraków 2021. Pod kierunkiem Hanshi Jana Dyducha 8 dan, treningi z udziałem blisko 100 osób, prowadzili Shihan Andrzej Pierzchała 7 dan (Kraków) i Shihan Witold Choiński 6 dan (Białystok). Gospodarzem mityngu był Turkowski Klub Karate na czele z Shihan Włodzimierzem Rygiertem 5 dan. Celem szkolenia było doskonalenie kata w dwóch podgrupach, z podziałem na stopnie zaawansowania.

W czasie Seminarium Hanshi Dyduch omówił założenia organizacyjno-programowe egzaminu mistrzowskiego w Krakowie i seminarium w Turku oraz prowadził konsultacje techniczne. Shihan Pierzchała szkolił kandydatów w zakresie: Kumite No Kata 1-3, Bo Kata Soki, Tonfa Kata Taizan oraz Seienchin. Shihan Choiński prowadził zajęcia doskonalące klasyczne formy Koryu Gojushiho, Kanku Dai i Seienchin.
 
Podczas szkolenia nie zabrakło przedstawiciela Naszego Klubu Sensei Dawida Kiszyckiego.
Uczestnicy seminarium przez kilka godzin mieli możliwość czerpać ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej od prowadzących Shihan.
 
11 września 2021 roku w Turku odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Oyama Karate dla kandydatów do udziału w egzaminie mistrzowskim, na którym nie zabrakło przedstawiciela Naszego Klubu Sensei Dawida Kiszyckiego.
Uczestnicy seminarium przez kilka godzin mieli możliwość czerpać ogrom wiedzy merytorycznej i praktycznej od prowadzących Shihan.

Nowa Sekcja Klubu Sportowego Randori w Tołczach

17 września 2021 r. ruszyła nowa sekcja Klubu Sportowego Randori w miejscowości Tołcze w Szkole Podstawowej im. Leonarda Prystroma. Do końca miesiąca dzieci mogą bezpłatnie uczęszczać na treningi Oyama Karate.

9-10 października 2021 r., w Krakowie, odbyło się 19. Seminarium Szkoleniowo - Kwalifikacyjne OYAMA PFK w Polsce z okazji jubileuszu XXX LECIA OYAMA KARATE (1991-2021), z udziałem Hanshi Jana Dyducha 8 dan.

 

Seminarium było połączone z egzaminem na stopnie mistrzowskie na którym Sensei Dawid Kiszycki Prezes Klubu Sportowego Randori zdał test na 3 dan.

Gratulacje.

OSU!!

30 lat Oyama Karate w Polsce.

Dzięki wsparciu finansowemu Klubu Sportowego Randori przez Pana Roberta Wardzińskiego Burmistrza Choroszczy, mogliśmy zrealizować zamówienie na sprzęt sportowy dla dzieci trenujących w Klubie.

Serdecznie dziękujemy!

Nowy sprzęt sportowy dla 
Klubu!

W dniach 8-9 stycznia 2022 r., w Jeleniej Górze odbyło się Ogólnopolskie Seminarium OYAMA PFK w Kumite adresowane do szefów ośrodków, kierowników wyszkolenia technicznego, sędziów, czarnych pasów oraz szerokiej kadry zawodniczej juniorów i seniorów. Gospodarzem mityngu był Jeleniogórski Klub OYAMA na czele z Shihan Rafałem Majdą 5 dan.

 

Pierwszego dnia uczestnicy mieli okazję doskonalić zaawansowane kombinacje i ćwiczenia z użyciem m.in. wysokich kopnięć oraz „Zanshin”, jako elementu wykończenia w walce, kumite zadaniowe – luźne sparingi z naciskiem na szybkie przemieszczanie się w walce i zejścia z linii ataku. Zastosowanie „tajskich tarcz” w treningu kontaktowego karate – ćwiczenia i kombinacje z partnerem/partnerami.

 

Dzień ten zakończony był uroczystym wręczeniem czarnych pasów oraz certyfikatów mistrzowskich. Sensei Dawid Kiszycki odebrał z rąk Hanshi Jana Dyducha 8 dan oraz Shihan Andrzeja Pierzchały 7 dan czarny pas oraz mistrzowski certyfikat potwierdzający pozytywne zdanie egzaminu na 3 dan który odbył się 10 października 2021 roku w Krakowie.

 

Drugi dzień poświęcony był na kombinacje i ćwiczenia z partnerem, użycie zwodów i „zmyłek” stosowanych w walce. Kumite zadaniowe – sparingi oraz ćwiczenia na dużych tarczach.

 

W między czasie odbyło się szkolenie kandydatów na instruktora sportu oraz kurs sędziowski.

Dzięki świetnie przygotowanemu i poprowadzonemu szkoleniu przez Shihan Rafała Majdę 5 dan, Sensei zdobył bagaż cennych doświadczeń który będzie miał możliwość przekazywać swoim podopiecznym trenującym w Klubie Sportowym Randori.

 

W galerii jest zdjęcie z Shihan Witoldem Choińskim 6 dan nauczycielem i przez wiele lat trenerem Sensei Dawida Kiszyckieg jak również wspólne zdjęcie z całą ekipą z Białegostoku.

 

Kilka zdjęć z galerii są autorstwa Pana Grzegorza Truchanowicza. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie.

OSU!!!

Ogólnopolskie Seminarium Oyama PFK w Kumite

Nowe stopnie w Klubie Sportowym Randori.

18 grudnia 2021 roku w Białymstoku odbyła się zimowa sesja egzaminacyjna na stopnie szkoleniowe kyu. Organizowana przez Białostocki Klub Oyama Karate na czele Shihan Witold Choiński 6 dan.

W egzaminie wzięło udział 28 dzieci trenujących w Naszym klubie.

 

Przed feriami zimowymi uczestnicy otrzymali swoje certyfikaty.

Gratulujemy.

OSU!!!

Za nami III Mikołajkowy test sprawności fizycznej. Dzieci trenujące w Klubie Sportowym Randori miały możliwość udziału w kolejnej edycji testu. Uczestnicy musieli wykazać się ogólną sprawnością fizyczną, która jest bazą w każdej dyscyplinie sportu.

W III Mikołajkowym Teście Sprawności Fizycznej udział wzięły następujące grupy:

- Sekcja Oyama Karate w Choroszczy,

- Sekcja Oyama Karate w Tołczach,

- Dzieci przedszkolne z Choroszczy,

- Dzieci przedszkolne z Barszczewa.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnika, czapki Mikołaja oraz czekoladowe upominki. Dzieci w wieku szkolnym, które uzyskały najlepsze czasy mogły zająć miejsce na podium nagradzane pamiątkowym pucharkiem.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom sportowego testu.

OSU!!!

III Mikołajkowy Test Sprawności Fizycznej.

Dzień Młodego Siłacza

Z okazji Dnia Dziecka w Naszym klubie we wszystkich grupach odbyły się konkurencje wytrzymałościowo - szybkościowe. Uczestnicy mogli sprawdzić swoją ogólną sprawność oraz otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.