[Nazwa "Randori" używana w japońskich sztukach walki do opisu swobodnej formy treningu. W niektórych szkołach karate używa się tego słowa do określenia pozorowanej walki.]

 

Około 22 lat później jego wychowanek Sensei Dawid Kiszycki idzie w jego ślady. W 2016 roku próbuje zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i tym samym utworzyć swoją pierwszą grupę szkoleniową Oyama Karate.

W międzyczasie uczestnicy biorą udział w pokazach karate oraz pomyślnie przechodzą testy na kolejne stopnie uczniowskie kyu. W sezonie 2019/2020 zostaje utworzony podział na dwie grupy młodszą i starszą. Obecnie w Choroszczy trenuje Oyama Karate ponad 30 osób.

Założycielem i liderem Klubu Sportowego Randori jest Sensei Dawid Kiszycki 2 dan.

 

Oyama Karate w miejscowości Choroszcz pojawiło się na przełomie lat 89/90 – tych. Za sprawą Pana Witolda Choińskiego który zaczynał szkolenie tej odmiany karate na Podlasiu. Od 1993 roku prowadzi Białostocki Klub Oyama Karate aktualnie posiadacz 6 dan i tym samym tytuł Shihan.

 

KLUB SPORTOWY 

RANDORI

W kwietniu 2021 roku sekcja Oyama Karate nabiera osobowości prawnej. Zostaje powołane Stowarzyszenie sportowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym które nosi nazwę Klub Sportowy Randori.